Opis

Dirk Willem Rosie jest specjalistą hodowlanym, który każdego jeźdźca ujeżdżeniowego poszukującego idealnego konia skłania do refleksji.
Anky van Grunsven, międzynarodowa sława, która w każdym rozdziale dzieli się swoimi przemyśleniami, również światowej klasy hodowcy i jeźdźcy przekazują swoje doświadczenia, dzięki czemu w książce znalazły się treści o:
* oczekiwanej budowie konia, od potylicy aż po ogon,
* niezbędnych cechach trzech podstawowych chodów,
* różnych stylach końskiego ruchu,
* fizycznych możliwościach zebrania i samoniesienia,
* roli temperamentu, zdolności uczenia się i jezdności konia.
A także:
* w książce powstał obraz „idealnego” konia ujeżdżeniowego,
* książka zawiera aktualne przepisy FEI, które wywierają duży wpływ na koński rynek.